Vlastnosti

Popisovaný prezentačný klient zabezpečuje autonómnu video prezentáciu uvedených typov súborov:

alternative

Obrázkových

Formát obrázku je štandardizovaný spôsob uloženia digitálnych obrázkov. Formáty obrázku majú svoje výhody a nevýhody, ako aj vhodné spôsoby použitia. ProPi umožnuje prehrávať najpoužívanejšie a najznámejšie grafické formáty obázkov (jpg, png, gif).

alternative

Prezentačných

Formát prezentácie PowerPoint je používaný širokou skupinou ľudí od podnikateľov, pedagógov, študentov až po inštruktorov a patrí medzi najrozšírenejšie prezentačné formáty. ProPi umožnuje prehrávať tieto typy súborov (ppt, pptx, pps, ppsx)

alternative

Video

Formát video súboru je typ formátu súboru pre ukladanie digitálnych video dát v počítačovom systéme. Pre zmenšenie veľkosti súboru sa video skoro vždy ukladá v komprimovanej podobe. ProPi umožnuje prehrávať tieto typy video súborov (avi, mp4, vmw, mkv).

Návrh ProPi na mieru

Využite náš personál a naše odborné znalosti na navrhnutie a naplánovanie vhodnej formy prezentačného klienta. Poradíme vám s implementáciou autonómneho prezentačného klienta.

alternative
alternative

Technické parametre


o CPU 4x Core 1.2-1.4GHz

o RAM 1024MB DDR2

o LAN 10/100/300Mbps

o WIFI 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

o 4x USB 2.0 port

Kontaktné informácie